پرسیارێک بکە:

نوێترین پرسیارەکان بەبێ وەڵامی دەنگی بەڵێ

+2 دەنگ
2 وەڵام 21 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 17 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 7 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 17 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 13 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 14 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 14 بینراو
کراو ئاب 8 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن Shaxa rash (130 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 19 بینراو
کراو ئاب 4 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن abdi34 (120 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 14 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 19 بینراو
کراو ئاب 3 لە جۆراوجۆر لەلایەن AlandAraz (120 خاڵ)
+1 دەنگ
2 وەڵام 19 بینراو
کراو ئاب 2 لە ئینتەرنێت لەلایەن mark (390 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 16 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 19 بینراو
کراو تەمموز 30 لە ئینتەرنێت لەلایەن Xdrmustafa (120 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 9 بینراو
کراو تەمموز 29 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن Kozhir muhamad (120 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 12 بینراو
کراو تەمموز 28 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن Hedi slemany (140 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 12 بینراو
کراو تەمموز 28 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن Hedi slemany (140 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 19 بینراو
+1 دەنگ
0 وەڵام 16 بینراو
کراو تەمموز 21 لە جۆراوجۆر لەلایەن Jan (130 خاڵ)
بەخێربێیت بۆ سەکۆی پرسیار و وەڵامی کەی ئای تی ئێن، لێرە دەتوانیت پرسیار بکەیت و وەڵام لە ئەندامانی تری ئەم سەکۆیە وەربگریتەوە.
...