پرسیارێک بکە:

پرسیارە گەرماو گەرمەکان

+1 دەنگ
1 وەڵام 27 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 19 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 27 بینراو
کراو ئایار 8 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن Hevalsevo (130 خاڵ)
+1 دەنگ
2 وەڵام 28 بینراو
کراو نیسان 30 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن Briar (270 خاڵ)
+1 دەنگ
1 وەڵام 19 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 27 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
کراو نیسان 28 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن Briar (270 خاڵ)
+1 دەنگ
2 وەڵام 17 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
کراو نیسان 24 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن Handren (170 خاڵ)
+1 دەنگ
1 وەڵام 19 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 14 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 18 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 21 بینراو
کراو نیسان 14 لە ئینتەرنێت لەلایەن Balen Omar (130 خاڵ)
+1 دەنگ
1 وەڵام 30 بینراو
کراو نیسان 11 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن akar-jaza (130 خاڵ)
+1 دەنگ
1 وەڵام 18 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 40 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
بەخێربێیت بۆ سەکۆی پرسیار و وەڵامی کەی ئای تی ئێن، لێرە دەتوانیت پرسیار بکەیت و وەڵام لە ئەندامانی تری ئەم سەکۆیە وەربگریتەوە.
...