پرسیارێک بکە:

پرسیارە گەرماو گەرمەکان

0 دەنگ
2 وەڵام 14 بینراو
کراو کانونی دووەم 8, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن Yousif Kalare (140 خاڵ)
0 دەنگ
2 وەڵام 19 بینراو
کراو کانونی دووەم 8, 2017 لە جۆراوجۆر لەلایەن Huner Barzani (310 خاڵ)
0 دەنگ
2 وەڵام 79 بینراو
کراو کانونی دووەم 5, 2017 لە ڕێنمایی کڕین لەلایەن Kaiwam (210 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 97 بینراو
کراو کانونی دووەم 6, 2017 لە جۆراوجۆر لەلایەن karoaras171 (170 خاڵ)
0 دەنگ
7 وەڵام 70 بینراو
0 دەنگ
3 وەڵام 14 بینراو
0 دەنگ
3 وەڵام 120 بینراو
کراو کانونی دووەم 2, 2017 لە جۆراوجۆر لەلایەن rekar omar (270 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 25 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 13 بینراو
کراو کانونی دووەم 7, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن Yousif Kalare (140 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 84 بینراو
کراو کانونی دووەم 5, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن ahmed-s (190 خاڵ)
0 دەنگ
2 وەڵام 26 بینراو
+2 دەنگ
3 وەڵام 67 بینراو
0 دەنگ
5 وەڵام 60 بینراو
0 دەنگ
2 وەڵام 11 بینراو
کراو کانونی دووەم 5, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن alan haval (120 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 13 بینراو
کراو کانونی دووەم 6, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن abdulla (150 خاڵ)
+1 دەنگ
3 وەڵام 48 بینراو
بەخێربێیت بۆ سەکۆی پرسیار و وەڵامی کەی ئای تی ئێن، لێرە دەتوانیت پرسیار بکەیت و وەڵام لە ئەندامانی تری ئەم سەکۆیە وەربگریتەوە.
...