پرسیارێک بکە:

پرسیارە گەرماو گەرمەکان

–1 دەنگ
2 وەڵام 4 بینراو
کراو کانونی دووەم 4, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن am2nj (2,430 خاڵ)
0 دەنگ
3 وەڵام 81 بینراو
کراو کانونی دووەم 1, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن chenar (210 خاڵ)
0 دەنگ
3 وەڵام 29 بینراو
0 دەنگ
4 وەڵام 35 بینراو
کراو کانونی دووەم 1, 2017 لە سیستەمی وەگەرخەر لەلایەن Muhammad Amanj (120 خاڵ)
+3 دەنگ
1 وەڵام 42 بینراو
کراو کانونی دووەم 1, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن Muhemmed Hussein (150 خاڵ)
0 دەنگ
2 وەڵام 188 بینراو
کراو کانونی یەکەم 30, 2016 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن Hiwa Mustafa (260 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 21 بینراو
کراو کانونی دووەم 4, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن Aram Hasan (390 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 4 بینراو
کراو کانونی دووەم 4, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن Kaiwam (210 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 158 بینراو
کراو کانونی دووەم 1, 2017 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن zryanaziz (160 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 7 بینراو
کراو کانونی دووەم 4, 2017 لە ئینتەرنێت لەلایەن yahya (160 خاڵ)
0 دەنگ
2 وەڵام 79 بینراو
0 دەنگ
2 وەڵام 24 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 10 بینراو
0 دەنگ
4 وەڵام 46 بینراو
کراو کانونی یەکەم 31, 2016 لە ئینتەرنێت لەلایەن Shalaw Rashid (120 خاڵ)
0 دەنگ
2 وەڵام 30 بینراو
کراو کانونی دووەم 2, 2017 لە ڕێنمایی کڕین لەلایەن Rawa Ayub (150 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 21 بینراو
0 دەنگ
2 وەڵام 52 بینراو
کراو کانونی دووەم 2, 2017 لە ئەپ و نەرمەکاڵا لەلایەن rahand (140 خاڵ)
بەخێربێیت بۆ سەکۆی پرسیار و وەڵامی کەی ئای تی ئێن، لێرە دەتوانیت پرسیار بکەیت و وەڵام لە ئەندامانی تری ئەم سەکۆیە وەربگریتەوە.
...