باشترین بەکارهێنەرە خاڵ تۆمارکەرەکان

blasresvico 100   narconsiper 100
afabroata 100   lumverlaetu 100
amenulel 100   rebaz ahmad 100
nenifoegeo 100   hishyarr 100
aqradacu 100   Choman ameen 100
imimineg 100   hazm 100
niculolia 100   Huner aziz 100
temppapinta 100   hersh 100
ciacremliarep 100   mustafa 100
ambimenno 100   shamsadin Goran 100
voldiratni 100   Ali saeed 100
funucucor 100   gardy 100
stominbudae 100   shano 100
proscihyddi 100   dyar 100
morrtidepho 100   Karwan Bashoory 100
بەخێربێیت بۆ سەکۆی پرسیار و وەڵامی کەی ئای تی ئێن، لێرە دەتوانیت پرسیار بکەیت و وەڵام لە ئەندامانی تری ئەم سەکۆیە وەربگریتەوە.
...