پرسیارێک بکە:

نوێترین پرسیارەکان

+1 دەنگ
0 وەڵام 16 بینراو
کراو تەمموز 21 لە جۆراوجۆر لەلایەن Jan (130 خاڵ)
+1 دەنگ
1 وەڵام 38 بینراو
کراو تەمموز 20 لە جۆراوجۆر لەلایەن Taman (130 خاڵ)
+1 دەنگ
0 وەڵام 12 بینراو
کراو تەمموز 20 لە جۆراوجۆر لەلایەن Goranvivre (130 خاڵ)
+1 دەنگ
1 وەڵام 17 بینراو
+1 دەنگ
1 وەڵام 19 بینراو
–1 دەنگ
1 وەڵام 28 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
کراو تەمموز 13 لە سیستەمی وەگەرخەر لەلایەن sherko (220 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 22 بینراو
کراو تەمموز 13 لە سیستەمی وەگەرخەر لەلایەن Ahmad k gardi (120 خاڵ)
–1 دەنگ
2 وەڵام 26 بینراو
کراو تەمموز 12 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن sherko (220 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 30 بینراو
کراو تەمموز 10 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن helan (120 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
کراو تەمموز 9 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن sherko (220 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 16 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 15 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 29 بینراو
0 دەنگ
0 وەڵام 11 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 22 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 12 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
کراو تەمموز 2 لە مۆبایل و تابلێت لەلایەن Karwanrashidrashid (120 خاڵ)
بەخێربێیت بۆ سەکۆی پرسیار و وەڵامی کەی ئای تی ئێن، لێرە دەتوانیت پرسیار بکەیت و وەڵام لە ئەندامانی تری ئەم سەکۆیە وەربگریتەوە.
...