پرسیارێک بکە:

نوێترین پرسیار و وەڵامەکان لە جۆراوجۆر

–1 دەنگ
0 وەڵام 5 بینراو
کراو ئادار 16 لە جۆراوجۆر لەلایەن Bahasht (110 خاڵ)
–1 دەنگ
0 وەڵام 6 بینراو
–1 دەنگ
1 وەڵام 10 بینراو
وەڵامدرایەوە شوبات 20 لە جۆراوجۆر لەلایەن mohamed (160 خاڵ)
–1 دەنگ
0 وەڵام 4 بینراو
+1 دەنگ
0 وەڵام 5 بینراو
کراو شوبات 18 لە جۆراوجۆر لەلایەن Luqman Qadir (130 خاڵ)
0 دەنگ
0 وەڵام 13 بینراو
کراو شوبات 10 لە جۆراوجۆر لەلایەن Baxtyarmstafa8 (120 خاڵ)
–1 دەنگ
0 وەڵام 10 بینراو
0 دەنگ
1 وەڵام 9 بینراو
0 دەنگ
0 وەڵام 27 بینراو
کراو کانونی یەکەم 31, 2019 لە جۆراوجۆر لەلایەن Shaswar (120 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 19 بینراو
وەڵامدرایەوە کانونی یەکەم 21, 2019 لە جۆراوجۆر لەلایەن Ahmed.ab96 (7,910 خاڵ)
–1 دەنگ
1 وەڵام 19 بینراو
وەڵامدرایەوە کانونی یەکەم 13, 2019 لە جۆراوجۆر لەلایەن Alan (13,150 خاڵ)
0 دەنگ
0 وەڵام 22 بینراو
کراو تشرینی دووەم 24, 2019 لە جۆراوجۆر لەلایەن Ashqi22 (120 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 26 بینراو
وەڵامدرایەوە تشرینی دووەم 21, 2019 لە جۆراوجۆر لەلایەن Ahmed.ab96 (7,910 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 20 بینراو
وەڵامدرایەوە تشرینی دووەم 15, 2019 لە جۆراوجۆر لەلایەن Ahmed.ab96 (7,910 خاڵ)
+2 دەنگ
0 وەڵام 18 بینراو
–1 دەنگ
1 وەڵام 16 بینراو
0 دەنگ
0 وەڵام 12 بینراو
کراو تشرینی دووەم 5, 2019 لە جۆراوجۆر لەلایەن MohammedAzad (120 خاڵ)
0 دەنگ
0 وەڵام 18 بینراو
کراو تشرینی دووەم 3, 2019 لە جۆراوجۆر لەلایەن agent66 (120 خاڵ)
0 دەنگ
1 وەڵام 15 بینراو
وەڵامدرایەوە تشرینی دووەم 1, 2019 لە جۆراوجۆر لەلایەن Ahmed.ab96 (7,910 خاڵ)
+1 دەنگ
1 وەڵام 44 بینراو
بۆ بینینی زیاتر, کرتە بکە بۆ هەموو پرسیارەکان لەم هاوپۆلەدا.
بەخێربێیت بۆ سەکۆی پرسیار و وەڵامی کەی ئای تی ئێن، لێرە دەتوانیت پرسیار بکەیت و وەڵام لە ئەندامانی تری ئەم سەکۆیە وەربگریتەوە.
...